Privatpersoners hantering av asbest

Har den senaste tiden fått flertal frågor om asbest kring privatpersoner
Lägger in ett utdrag från arbetsmiljöverket för att förtydliga lite

Privatpersoners hantering av asbest

Arbetsmiljöverkets regler riktar sig till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest. Reglerna gäller därför inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material. Vi rekommenderar dock att man för sin egen och sina anhörigas säkerhet följer verkets regler om hur man hanterar asbest på ett säkert sätt.

Hur ska jag hantera asbesthaltigt material?

Att hantera asbest är farligt. Arbetsmiljöverkets regler, som är framtagna för att begränsa riskerna med att hantera asbest, kan även användas av privatpersoner. Reglerna beskriver metoder för att arbeta säkert med asbesthaltiga material. För att minimera riskerna för sig själv och sina anhöriga rekommenderar vi att man använder dessa metoder även som privatperson.

Det innebär till exempel att eternitskivor på tak och fasader först ska vattenbegjutas och sedan tas ned så hela som möjligt, samt att halvmask med P3-filter, skyddshandskar och skyddskläder av engångstyp används.

Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt så länge som man inte bearbetar eller river i det asbesthaltiga materialet. När man river i eller bearbetar det asbesthaltiga materialet, till exempel när man sågar, slipar, utför håltagning eller borrar, frigörs stora mängder asbestfibrer och höga asbesthalter bildas i luften. Även högtryckstvättning, tryckluftsblåsning, blästring, målarskrapning, stålborstning, rotborstning, rengöring med sotarutrustning, rengöring av ventilationssystem med mera kan frigöra asbestfibrer i riskabla halter. Asbest utgör därför en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete.

Om man som privatperson väljer att sanera asbest själv, innan man anlitar hantverkare, måste man förvissa sig om att saneringsarbetet är utfört på ett sådant sätt att asbestdamm inte finns kvar. Vid större saneringsarbeten eller i mer komplicerade fall rekommenderar vi att man istället anlitar ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest. Privatpersoner behöver inget tillstånd, det är saneringsföretaget som måste ha tillstånd och följa bestämmelserna om asbest.


Nu håller vi egna utbildningar!

Under året kommer vi sätta ut nya öppna  utbildningar på hemsidan. Vi kommer givet att erbjuda internutbildningar om så önskas.

Klicka här för att se utbildningar

Nu håller vi egna utbildningar! carl sanering cutout

Rörläggarens risker om asbest!

För vem gäller asbestreglerna?

Inför utbildningturne´ med Glasbranschföreningen

Idag blir det att föreläsa på Arbetsförmedlingen om asbestarbete i Borås! Supertaggad

Idag blir det att föreläsa på Arbetsförmedlingen om asbestarbete i Borås! Supertaggad

 

Idag blir det att föreläsa på Arbetsförmedlingen om asbestarbete i Borås! Supertaggad arbetsf  rmedlingen 410 300x215

Fler videos och Q&A!

Bearbetning och inventering

Föreläsning på Nationalmuseet :)

« Äldre inlägg