När:
2018/03/12 – 2018/03/15 heldag
2018-03-12T00:00:00-01:00
2018-03-16T00:00:00-01:00
Var:
Sveriges Byggindustrier Göteborg
Ekmansgatan 1
411 32 Göteborg
Sverige
Pris:
Gratis

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 

Klicka på texten för att komma till anmälan på Entreprenörskolan