När:
2018/04/23 – 2018/04/26 heldag
2018-04-23T00:00:00+00:00
2018-04-27T00:00:00+00:00
Var:
Sveriges Byggindustrier Stockholm
Pris:
Gratis

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 

Klicka på texten för att komma till anmälan på Entreprenörskolan