Rätt utbildning med certifikat

Är ni ett byggföretag, rörfirma, fastighetsförvaltare mm, tänk på er personal.
Det kan räcka med allmän information om asbest för höja arbetsmiljön och rädda liv!

Jag utbildar i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Glasbranschföreningen.
Därmed garanteras du som kund en utbildning som säkrar behoven på er arbetsplats och som också ger intyg från
Byggnadsindustrins yrkesnämnd.

Erbjuder utbildning både för nya och gamla asbestsanerare.
Vi har redan sammansatta kurser som ni lätt kan boka in er i.

Utbildningen kan vi även lägga upp helt efter det behov du som kund och
ditt företag har. Jag kan även hålla utbildningen på arbetsplats eller i en
annan lokal som passar i företag.
För mig är det viktigt att det är smidigt för dig som kund.

Jag utbildar och föreläser inom

 • Asbestutbildning
 • Säkra Lyft
 • Damm

Välkommen till oss. Vi kan även åka ut till ert företag eller arbetsplats.

Apr
23
mån
Asbest – Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36 Stockholm @ Sveriges Byggindustrier Stockholm
Apr 23 – Apr 26 heldag

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

 

Klicka på texten för att komma till anmälan på Entreprenörskolan

Asbest – Särskild utbildning med anpassad längd, Stockholm @ Sveriges Byggindustrier Stockholm
Apr 23 – Apr 24 heldag

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

 

Klicka på texten för att komma till anmälan på Entreprenörskolan

Asbest – Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1, Stockholm @ Sveriges Byggindustrier Stockholm
Apr 23 heldag

För dig som sedan tidigare har genomgått Särskild utbildning. Kompletteringsutbildningen ska genomgås minst vart femte år. Detta gäller både den som leder och den som utför rivningsarbetet. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA). Kursdokumentation är framtagen i samarbete med Riv- och Saneringsentreprenörerna.

För att anmäla sig till kursen klicka här

Sep
19
ons
Glasbranschens asbestutbildning, Katrineholm @ Sveriges Byggindustrier Stockholm
Sep 19 – Sep 20 heldag

Glasbranschföreningen erbjuder till hösten 2017 en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med eller bearbetar fönsterkitt som innehåller asbest. Enligt § 19 i AFS 2006:1 ska den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ha genomgått sådan utbildning om asbest som minst omfattar de avsnitt som denna kurs behandlar, se i utbildningsinnehållet nedan.

Utbildningen syftar till att ge deltagaren teoretiska och praktiska kunskaper om centrala säkerhetsaspekter samt att utbilda i bearbetningsteknik för att minimera spridningen av asbestdamm.

Efter godkänd utbildning blir personen behörig att arbeta i inneslutet utrymme med undertryck som har en två- eller trevägs luftsluss för personlig sanering. Personen får också utföra serviceglasning utomhus i anslutning till berörd fastighet. Utbildningen innefattar dock inte kunskaper i att bygga trycksatt saneringsutrymme.

Plats

Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm
Deltagare som vill övernatta på hotell bokar själva rum på Hotell Statt Katrineholm, tel: 0150-504 40. Ange ”Glasskolan” så blir priset 950:-/natt.

Utbildningsinnehåll – 2 dagar

Teori

 • Regelverk och föreskrifter
 • Grundläggande kunskap om asbest
 • Kunskap om var asbest kan påträffas
 • Hälsorisker
 • Krav på medicinska kontroller
 • Nödfallsåtgärder
 • Skyddsåtgärder
 • Arbetsmetoder
 • Saneringsmetoder
 • Avfallshantering

Praktik

 • Hantering av maskinell utrustning
 • Hantering av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder
 • Sanering och personlig sanering

Tider

Dag 1
09.00 Samling, registrering och morgonfika
17.00 Avslutning

Dag 2
08.00 Morgonfika
16.30 Avslutning