Rätt utbildning med certifikat

Är ni ett byggföretag, rörfirma, fastighetsförvaltare mm, tänk på er personal.
Det kan räcka med allmän information om asbest för höja arbetsmiljön och rädda liv!

Jag utbildar i eget regi samt i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Glasbranschföreningen.
Därmed garanteras du som kund en utbildning som säkrar behoven på er arbetsplats och som också ger intyg från

Erbjuder utbildning både för nya och gamla asbestsanerare.
Vi har redan sammansatta kurser som ni lätt kan boka in er i.

Utbildningen kan vi även lägga upp helt efter det behov du som kund och
ditt företag har. Jag kan även hålla utbildningen på arbetsplats eller i en
annan lokal som passar i företag.
För mig är det viktigt att det är smidigt för dig som kund.

Jag utbildar och föreläser inom

  • Asbestutbildning
  • Säkra Lyft
  • Damm
  • Fler utbildningar kommer inom kort

Välkommen till oss. Vi kan även åka ut till ert företag eller arbetsplats.