Författare: carlcarlson (sida 2 av 3)

Ovako med Steel ;-)

Idag föreläser jag om asbest hos Ovako.
Fler och fler höjer kraven på arbetsmiljö.

 

Privatpersoner och asbest

Privatpersoners hantering av asbest

All yrkesmässig användning av asbestfibrer och av varor där asbestfibrer avsiktligen har tillförts är förbjuden inom hela EU sedan 1 januari 2005. Förbudet gäller även privatpersoner. Detta innebär att ingen får sälja eller på något annat sätt överlämna till exempel nedtagna eternitplattor eftersom de anses ha tagits ur bruk vid rivningen och inte får släppas ut på marknaden igen.

Yrkesmässig rivning eller bearbetning av asbest eller asbesthaltigt material får enbart ske efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessa regler gäller endast om något företag anlitas för arbetet. Arbetsmiljöverkets regler gäller inte privatpersoner som hanterar asbesthaltigt material privat.

Det finns inga regler om hur man som privatperson tar bort asbesthaltigt material på/i sitt eget hus om det används som privatbostad och man själv bor i huset. Vi rekommenderar dock att man följer våra regler. Det innebär bland annat att eternitskivor vattenbegjuts och tas ned så hela som möjligt och att halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp används.

Avfallet ska samlas i täta förpackningar till exempel  i plastsäckar som försluts och märks med texten “Dammet är farligt vid inandning. Innehåller asbest”. Avfallet lämnas på avfallsanläggning som tar emot asbestavfall, ibland mot särskild avgift. Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning kan ge upplysningar.

Om en privatperson väljer att sanera själv, innan hantverkare anlitas måste denne förvissa sig om att arbetet är utfört på sådant sätt att inte asbestdamm finns kvar.

Vid större arbeten eller i mer komplicerade fall rekommenderas att anlita ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Källa:AV

Skyltning asbest

Skyltning asbest

Tips om H13 filter


Tips om H13 filter

Säkra Lyft i Örebro!

WP_20150320_07_35_59_Pro  Säkra Lyft i Örebro! WP 20150320 07 35 59 Pro 300x169

 

Säkra Lyft i Örebro 🙂

Nu laddar vi igång minuterna innan kursen.

Ha en bra dag alla!

 

 

Säkra lyft hos NOVAB

WP_20150319_12_18_36_Pro  Säkra lyft hos NOVAB WP 20150319 12 18 36 Pro 300x169

Bara en lite stund kvar sedan kör vi!!! 🙂

Novab i Töreboda. Så taggad inför min föreläsning.

Ha en fin dag alla där ute, och tänk på säkerheten 😉

 

WP_20150319_12_12_18_Pro  Säkra lyft hos NOVAB WP 20150319 12 12 18 Pro 169x300

Idag var en kanondag! Allmän utbildning om asbest hos Tommy Byggare.

Fler och fler företag väljer att ge arbetstagarna en allmän information om asbest.

Talade med en kille som fortfarande gick sitt sista år på gymnasiet. Frågade om han fått någon information om asbest. Ja sa han, lite om att det är farligt och inte bra att andas in.

Vi borde få mer information i skolan anser jag om risker ute i arbetslivet.

Ha hen fortsatt go kväll.

Håller asbestutbildning i Göteborg!

WP_20150310_08_59_28_Pro  Håller asbestutbildning i Göteborg! WP 20150310 08 59 28 Pro 300x169

Denna vecka kör jag utbildning om asbest.
Hur skön grupp som helst! Det är inte svårt att utbilda när man får tillbaka god respons!

« Äldre inlägg Nyare inlägg »