Föreskrift Asbest

 

Hantering och skyddsinstruktioner


Anmälan om rivning av asbest eller asbesthaltigt material, enligt 17§ (AFS 2006:1) om asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest eller asbesthaltigt material, enligt 17§ (AFS 2006:1) om asbest

Bilder på 2-stegs sluss och 3-stegs sluss

Skärmklipp  Blanketter asbest Sk  rmklipp 300x193  2-stegs sluss  Blanketter asbest 2 stegs sluss 300x199

Tänk på att slussportarna sätts in mot son eller ut från son beroende på sonens storlek och uppbyggnad.