Föreskrift Asbest

 

Hantering och skyddsinstruktioner


Anmälan om rivning av asbest eller asbesthaltigt material, enligt 17§ (AFS 2006:1) om asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest eller asbesthaltigt material, enligt 17§ (AFS 2006:1) om asbest

Bilder på 2-stegs sluss och 3-stegs sluss

Skärmklipp  2-stegs sluss

Tänk på att slussportarna sätts in mot son eller ut från son beroende på sonens storlek och uppbyggnad.