Fler och fler företag väljer att ge arbetstagarna en allmän information om asbest.

Talade med en kille som fortfarande gick sitt sista år på gymnasiet. Frågade om han fått någon information om asbest. Ja sa han, lite om att det är farligt och inte bra att andas in.

Vi borde få mer information i skolan anser jag om risker ute i arbetslivet.

Ha hen fortsatt go kväll.